วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ.2563

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

ขาย Cassette Tape Deck DRM-700
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (เข้าชม 505 | โพสต์ 12 | ตอบ 0 ) (08/12/2562 10:56:59)
โพสต์ที่ 2
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 10:57:45)
โพสต์ที่ 3
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 10:58:14)
โพสต์ที่ 4
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 10:58:55)
โพสต์ที่ 5
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 10:59:25)
โพสต์ที่ 6
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 10:59:49)
โพสต์ที่ 7
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 11:00:16)
โพสต์ที่ 8
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 11:00:46)
โพสต์ที่ 9
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 11:01:19)
โพสต์ที่ 10
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 11:01:42)
โพสต์ที่ 11
Cassette Tape Deck DRM-700 รุ่นรองท็อป
ระบบ 3 หัวเทป หัวอ่านยังใสปริ๊ง ทำงานปกติ
เครื่องใช้ไฟ 220 v เดิม
สภาพเครื่องสวย มีริ้วรอยเล็กน้อย

ราคา 3200 บาท (ไม่รวมส่ง)

สนใจสอบถามเพิ่มเติม
โทร 085 8284551
Line ID teeart007
teeart007 (08/12/2562 11:02:08)
โพสต์ที่ 12
ขายแล้วครับ
ขอบคุณทาง HiFi 55 เป็นอย่างสูง
teeart007 (22/12/2562 11:22:31)
www.hifi55.com Copyright