วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564

 
 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ indy13 ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 1 ท่าน
บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 662 | โพสต์ 7 | ตอบ 0 ) (05/01/2563 20:14:32)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:14:47)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:15:12)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:15:19)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:15:33)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:15:50)
โพสต์ที่ 7
*มีบริการส่งแบบเก็บเงินปลายทางเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม

บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนัง ชนิด 2 ช่องเสียบ และ 4 ช่องเสียบ+เต้ารับผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

- บล็อกไม้สักติดผนังแบบ 4 ช่องเสียบ +ปลั๊กผนัง Qubix R270U/ Cooper TR270 (MADE IN USA)    

พร้อมฝาปิดเต้ารับสแตนเลส ราคาชุดละ 650 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Qubix R270U  พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ            ราคาชุดละ 390 บาท

- บล็อกไม้สักติดผนัง+ปลั๊กผนังคุณภาพสูง Cooper TR270 (MADE IN USA)   

พร้อมฝาปิดเต้ารับ สแตนเลส 2 ช่องเสียบ ราคาชุดละ 390 บาทราคารวมส่งเคอร์รี่ 

โทร.088-5962116 ,

ID line: indy13_13
indy13 (05/01/2563 20:16:03)
www.hifi55.com Copyright