วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ ขวัญกมล ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 1 ท่าน
Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (เข้าชม 424 | โพสต์ 6 | ตอบ 0 ) (23/04/2561 11:13:55)
โพสต์ที่ 2
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (23/04/2561 11:14:13)
โพสต์ที่ 3
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (23/04/2561 11:14:32)
โพสต์ที่ 4
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (23/04/2561 11:14:52)
โพสต์ที่ 5
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (23/04/2561 11:15:13)
โพสต์ที่ 6
ขาย Sub Woofer Wavecor ขนาด 12 ¼ นิ้ว  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท  
Wavecor  Sub Woofer รุ่น SW263WA03 ขนาด 12 ¼ นิ้ว โครงสร้างหลักเป็นอลูมิเนียมไดคาสท์  มีช่องระบายอากาศของวอลย์คอลย์อยู่ระหว่างโครงสร้างหลัก กับแม่เหล็ก.. แม่เหล็ก 2 ชั้นเพื่อรองรับ ช่วงชักของวลอย์คลอย์ แบบช่วงชักยาว  (Long Stroke)  วลอย์คลอย์ 2  นิ้ว กำลังขับต่อเนื่องเพียง 250 วัตต์  อิมพิแดนซ์ 4 โอมห์ มีค่าความไวอยู่ที่ 90 ดีบี สามารถรองรับความถี่ได้ระหว่าง 30-300 เฮิร์ทซ์ ......
ราคาพิเศษข้างละ 3,500 บาท    
สอบถามเพิ่มเติมโทร 086-308-4006
ขวัญกมล (23/04/2561 11:15:29)
www.hifi55.com Copyright