วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (เข้าชม 464 | โพสต์ 6 | ตอบ 0 ) (09/07/2562 20:46:52)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (09/07/2562 20:47:06)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (09/07/2562 20:47:20)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (09/07/2562 20:47:34)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (09/07/2562 20:47:48)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟจาก เยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula)

สายไฟคุณภาพสูงจากเยอรมัน LAPP KABEL STUTTGART OLFLEX  CLASSIC 110  ทองแดงขนาด 4 G 6  sq.mm. สายใหญ่ 13.50  มม.  ประกอบพร้อมทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส ประกอบ หัวท้าย Acrolink  NCF (Nano Crystal Formula) โรเดียม, ทอง, ทองแดง
-ยาว 1.5 ม. ราคา 1,090 บาท,
-ยาว 1.8 ม. ราคา 1,190บาท
-ยาว 2.0 ม. ราคา 1,250 บาท
หุ้มหนังงูเพิ่ม 100 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ เรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116,
ID line:    indy13_13
indy13 (09/07/2562 20:48:05)
www.hifi55.com Copyright