วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่ม

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
ประกอบด้วย หัว RCA Palic ,แจ็ค 3.5 Palic
สายสัญญาณ Canare L-4E5AT  (MADE IN JAPAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบสตาร์-ควอด
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศญี่ปุ่น MADE IN JAPAN
สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
-ยาว 1.0 เมตร  350 บาท
-ยาว 1.5 เมตร  430 บาท
-ยาว 2.0 เมตร  500 บาท
หรือประกอบความยาวตามต้องการ

ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 223 | โพสต์ 5 | ตอบ 0 ) (10/07/2562 20:47:49)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่ม

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
ประกอบด้วย หัว RCA Palic ,แจ็ค 3.5 Palic
สายสัญญาณ Canare L-4E5AT  (MADE IN JAPAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบสตาร์-ควอด
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศญี่ปุ่น MADE IN JAPAN
สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
-ยาว 1.0 เมตร  350 บาท
-ยาว 1.5 เมตร  430 บาท
-ยาว 2.0 เมตร  500 บาท
หรือประกอบความยาวตามต้องการ

ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (10/07/2562 20:48:18)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่ม

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
ประกอบด้วย หัว RCA Palic ,แจ็ค 3.5 Palic
สายสัญญาณ Canare L-4E5AT  (MADE IN JAPAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบสตาร์-ควอด
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศญี่ปุ่น MADE IN JAPAN
สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
-ยาว 1.0 เมตร  350 บาท
-ยาว 1.5 เมตร  430 บาท
-ยาว 2.0 เมตร  500 บาท
หรือประกอบความยาวตามต้องการ

ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (10/07/2562 20:48:53)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่ม

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
ประกอบด้วย หัว RCA Palic ,แจ็ค 3.5 Palic
สายสัญญาณ Canare L-4E5AT  (MADE IN JAPAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบสตาร์-ควอด
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศญี่ปุ่น MADE IN JAPAN
สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
-ยาว 1.0 เมตร  350 บาท
-ยาว 1.5 เมตร  430 บาท
-ยาว 2.0 เมตร  500 บาท
หรือประกอบความยาวตามต้องการ

ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (10/07/2562 20:49:08)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรี่ ไม่บวกเพิ่ม

สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
ประกอบด้วย หัว RCA Palic ,แจ็ค 3.5 Palic
สายสัญญาณ Canare L-4E5AT  (MADE IN JAPAN)
ลักษณะโครงสร้างของสายเป็นแบบสตาร์-ควอด
นำสัญญาณได้ดี การสูญเสียน้อย
การครอบคลุมพื้นที่ของชีลด์ 100 เปอร์เซ็นต์
ขจัดปัญหาสัญญาณรบกวนจาก EMI และ RFI
ผลิตภัณฑ์คุณภาพผลิตจากประเทศญี่ปุ่น MADE IN JAPAN
สาย Mini to RCA  และ  Mini to Mini Canare L-4E5AT (MADE IN JAPAN)
-ยาว 1.0 เมตร  350 บาท
-ยาว 1.5 เมตร  430 บาท
-ยาว 2.0 เมตร  500 บาท
หรือประกอบความยาวตามต้องการ

ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (10/07/2562 20:49:40)
www.hifi55.com Copyright