วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2563

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 322 | โพสต์ 7 | ตอบ 0 ) (06/11/2562 22:53:07)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:53:22)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:53:43)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:53:56)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:54:10)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:54:24)
โพสต์ที่ 7
*มีบริการเก็บเงินปลายทางเคอรรีไม่บวกเพิ่ม
ปลั๊กผนัง HUBBELL FEDERAL Spec.  WC-596    มือสอง

ปลั๊กผนังคุณภาพสูง HUBBELL FEDERAL Spec.   WC-596   มือสอง ราคาอันละ 290 บาท
สภาพดีเสียบแน่น ทุกตัว
ฝาปิดเต้ารับ Stainless 2 ช่องเสียบ ราคา 90 บาท
ฝาปิดเต้ารับ พลาสติก 2 ช่องเสียบ ราคา 40 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (06/11/2562 22:54:35)
www.hifi55.com Copyright