วันพฤหัสบดีที่ 04 มิถุนายน พ.ศ.2563

 
    
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 329 | โพสต์ 8 | ตอบ 0 ) (07/11/2562 14:22:09)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:22:27)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:22:41)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:22:53)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:23:11)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:23:28)
โพสต์ที่ 7
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:23:40)
โพสต์ที่ 8
*มีบริการเก็บเงินปลายทางกับเคอรี่ไม่บวกเพิ่ม
สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., หัว+ท้าย

สายไฟ จากญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm.,    สายใหญ่ขนาด 16 มม.  
หัวท้าย  ชุบทองเกรด A หรือชุบโรเดียมเกรด A หุ้มหนังงูไนล่อนสีดำหรือสีน้ำเงิน ประกอบอย่างพิถีพิถัน ประณีต
สายไฟ จาก   ญี่ปุ่น   Fumin Cable  ทองแดงขนาด 3x6 sq.mm., ผลิตจาก Premium Copper เกรด A+                        ขนาด 3x6 sq.mm., ตอบสนองทุกย่านความถี่ เพิ่มประสิทธิภาพกับชุดเครื่องเสียงให้ถึงขีดสุด
ทาน้ำยา Cardas Contact Conditioner   ทุกจุดสัมผัส
ยาว 1.5 ม. ราคา 550 บาทม,
ยาว 1.8 ม. ราคา 600 บาท
ยาว 2.0 ม.ราคา  650 บาท

ราคารวมส่งเคอร์รี่

โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (07/11/2562 14:23:53)
www.hifi55.com Copyright