วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2566

 
 
    

บอร์ดขายแผ่นเสียง และแผ่น CD

คุณ คนPinkFloyd ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 4 ท่าน
ขาย แผ่นเสียงและแผ่นซีดี ผลงานจาก คนPinkFloyd หลายรายการ
ขาย แผ่นเสียงและแผ่นซีดี ผลงานจาก คนPinkFloyd หลายรายการ


1.ขายแผ่นเสียงของ แฮมเมอร์ ชุด รวมเพลงอมตะ เป็นครั้งแรกในการรวมเพลงต้นฉบับเดิมของ วงแฮมเมอร์
เพลงชุดนี้ เป็นการรวมเพลงต้นฉบับเดิม จาก 3 ชุดแรก ของ วงแฮมเมอร์
1.แชมป์วันดวลเพลง ( บินหลา )  2.ปักษ์ใต้บ้านเรา  3.เข้ากรุง
และ ได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเต็มรูปแบบ แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 500 แผ่น 
ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 2,300 บาท

1.1.ขายแผ่นเสียงของ แฮมเมอร์ ชุด รวมเพลงอมตะ เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 แผ่น
ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 3,500 บาท ( หมด )

 
สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม )
คนPinkFloyd (เข้าชม 594 | โพสต์ 25 | ตอบ 0 ) (05/04/2565 19:32:50)
โพสต์ที่ 2
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:33:38)
โพสต์ที่ 3
1.2.ขายแผ่น CD ของ แฮมเมอร์ ชุด รวมเพลงอมตะ แผ่นผลิต Made in Germany บันทึกเสียงใบระบบ 24bit/ 96KHz จำนวนการผลิต 1050 แผ่น
ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต เพลงชุดนี้ เป็นการรวมเพลงต้นฉบับเดิม จาก 3 ชุดแรก ของ วงแฮมเมอร์ 
1.แชมป์วันดวลเพลง ( บินหลา ) 2.ปักษ์ใต้บ้านเรา 3.เข้ากรุง
และ ได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างเต็มรูปแบบ สำหรับแผ่น CD มี Bonus Track แถมให้อีก 4 เพลง
1.นาแล้ง ( Acoutic )
2.สะตอ ( Acoutic )
3.แผ่นดินนี้คือไทย
4.เรารักพระเจ้าอยู่หัว
พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 550 บาท

 
สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:34:32)
โพสต์ที่ 4
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:35:11)
โพสต์ที่ 5
2.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด คนตีเหล็ก แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 400 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 2,300 บาท

2.1.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด คนตีเหล็ก เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 3,500 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:35:43)
โพสต์ที่ 6
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:37:59)
โพสต์ที่ 7
2.2.ขายแผ่น CD ของ ฅาราวาน ชุด คนตีเหล็ก แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 999 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 550 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:40:33)
โพสต์ที่ 8
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:40:58)
โพสต์ที่ 9
3.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด แสดงสดกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ ผลิตเป็นครั้งแรกในรูปแบบแผ่นเสียง แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 333 ชุด ( 1ชุด มี 2 แผ่น )
ทุกชุดระบุหมายเลขการผลิต ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 2,750 บาท

3.1.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด แสดงสดกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 ชุด
( 1ชุด มี 2 แผ่น ) ทุกชุดระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 4,300 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:41:35)
โพสต์ที่ 10
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:41:58)
โพสต์ที่ 11
3.2.ขายแผ่น CD ของ ฅาราวาน ชุด แสดงสดกึ่งศตวรรษธรรมศาสตร์ แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 999 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 550 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:42:32)
โพสต์ที่ 12
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:42:57)
โพสต์ที่ 13
4.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด ดวงดาว ดวงตา ดวงใจ ผลิตเป็นครั้งแรกในรูปแบบแผ่นเสียง แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 333 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 2,300 บาท

4.1.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด ดวงดาว ดวงตา ดวงใจ เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 แผ่น
ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 3,500 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:43:58)
โพสต์ที่ 14
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:44:21)
โพสต์ที่ 15
4.2.ขายแผ่น CD ของ ฅาราวาน ชุด ดวงดาว ดวงตา ดวงใจ แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 999 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 550 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:45:15)
โพสต์ที่ 16
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:45:49)
โพสต์ที่ 17
5.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด ถนนมิตรภาพ แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 333 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 2,300 บาท

5.1.ขายแผ่นเสียงของ ฅาราวาน ชุด ถนนมิตรภาพ เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 3,500 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:46:32)
โพสต์ที่ 18
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:46:57)
โพสต์ที่ 19
5.2.ขายแผ่น CD ของ ฅาราวาน ชุด ถนนมิตรภาพ แผ่นผลิต Made in Germany จำนวนการผลิต 999 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต
ต้นฉบับจาก Master Tape Real และได้ปรับปรุงคุณภาพเสียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม อย่างเต็มรูปแบบ พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 550 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:47:29)
โพสต์ที่ 20
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:47:49)
โพสต์ที่ 21
6.ขายแผ่นเสียงของ BANANA MIX ชุด REALITY OF LIFE เป็นครั้งแรกในรูปแบบแผ่นเสียง เป็นการรวบรวมเพลง และ ศิลลปิน
จาก BANANA RECODS กับบทเพลงแนว METAL อย่างเช่น กล้วยไทย,SEAD,ANNALYNN ฯ แผ่นผลิต Made in Germany
จำนวนการผลิต 400 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 1,800 บาท

6.1.ขายแผ่นเสียงของ BANANA MIX ชุด REALITY OF LIFE เป็นแผ่น TEST PRESSINGS จำนวนการผลิต 33 แผ่น
ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต พร้อมปกเคลือบกันน้ำอย่างดี ราคา 3,000 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:48:23)
โพสต์ที่ 22
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:48:43)
โพสต์ที่ 23
6.2.ขายแผ่น CD ของ BANANA MIX ชุด REALITY OF LIFE เป็นการรวบรวมเพลง และ ศิลลปิน
จาก BANANA RECODS กับบทเพลงแนว METAL อย่างเช่น กล้วยไทย,SEAD,ANNALYNN ฯ
จำนวนการผลิต 999 แผ่น ทุกแผ่นระบุหมายเลขการผลิต เป็นแผ่นใหม่ซีล ราคา 420 บาท


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:49:23)
โพสต์ที่ 24
รูปด้านหลัง


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:49:42)
โพสต์ที่ 25
( ถ้าหากไม่มีรายการที่ท่านต้องการ กรุณาโทรสอบถาม )

ธ.กสิกรไทย 100-246-0129 กิตติพงษ์ ส.ลาดพร้าว99 ออมทรัพย์


สินค้าทุกรายการ ไม่รับจองหน้าเว็ป
( ยินดีรับแลกเปลี่ยนสินค้าตามตกลง )
สนใจติดต่อ 081-6895739 ( 24 ช.ม. )
คนPinkFloyd (05/04/2565 19:51:07)
www.hifi55.com Copyright