วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ indy13 ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 1 ท่าน
ปลั๊กพ่วงไม้สัก R270U ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (เข้าชม 418 | โพสต์ 8 | ตอบ 0 ) (10/03/2566 14:11:26)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:11:42)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:11:56)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:12:17)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:12:32)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:12:49)
โพสต์ที่ 7
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:13:04)
โพสต์ที่ 8
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กพ่วงไม้สัก  R270U  ชนิด 4.6 และ 8 ช่องเสียบแบบมี เบรกเกอร์

• ปลั๊กพ่วงไม้สัก   R270U ชนิด 4. 6 และ 8 ช่องเสียบ  แบบมี เบรกเกอร์
• ฝา Stainless Non-Magnetic 

• ประกอบมาจาก เต้ารับ  R270U , Breaker  Haco/Kyokuto (Made in Japan) หน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,  ไวร์ริ่งสายด้วยสายไฟเยอรมัน Helukabel  H07V-K 2.5 sq.mm.แยกอิสระ.
• สะดวกปลอดภัยด้วยปลักพ่วงแบบมีเบรกเกอร์ พร้อมปลดปล่อยศักยภาพให้ชุดเครื่องเสียงของท่านให้มีพละกำลังปราศจากการอั้นของกระแสไฟฟ้า
• Breaker จุดเชื่อมต่อด้วยหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้าและความแม่นยำในการตัดวงจรจากกระแสไฟฟ้า

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา

แบบ 4 ช่องเสียบ 1,400 บาท
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2200 บาท

*ราคารวมส่งเรียบร้อยแล้ว
โทร.088-5962116, 
ID line:  indy13_13
indy13 (10/03/2566 14:13:16)
www.hifi55.com Copyright