วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567

 
    

บอร์ดขายเครื่องเสียงมือ 2

คุณ indy13 ได้รับการโหวต ความน่าเชื่อถือในการซื้อ-ขายสินค้า จากสมาชิกทั้งหมด 1 ท่าน
ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (เข้าชม 391 | โพสต์ 6 | ตอบ 0 ) (13/03/2566 19:29:33)
โพสต์ที่ 2
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (13/03/2566 19:29:50)
โพสต์ที่ 3
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (13/03/2566 19:30:15)
โพสต์ที่ 4
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (13/03/2566 19:30:41)
โพสต์ที่ 5
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (13/03/2566 19:31:03)
โพสต์ที่ 6
*มีบริการเก็บปลายทางไม่บวกเพิ่ม

ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด แยกอิสระ

• ปลั๊กรางพ่วงไม้สัก Schneider ชนิด 6 และ 8 ช่องเสียบแบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด
• ประกอบมาจาก เต้ารับ Schneider แบบมีสวิตช์ ปิด-เปิด ที่มีหน้าสัมผัสทองแดงแท้ ,   ไวร์ริ่งสายด้วย HELUKANEL H07V-K 2.5 sq.mm.แบบแยกอิสระ จึงไม่อั้นกระแสไฟ
• เต้ารับของ Schneider ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60906-1, IEC 60364, IEC 60884-1 และได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.166-2549
• Schneider ผลิตจากทองแดงคุณภาพสูงสุดนำไฟฟ้าได้ดีเป็นพิเศษ

*ราคาไม่รวมสายไฟพ่วง สามารถเลือกซื้อได้ในร้านมีหลายแบบหลายราคา
แบบ 6 ช่องเสียบ 1,900 บาท
แบบ 8 ช่องเสียบ 2,400 บาท
ราคารวมส่งเคอร์รี่ 
โทร.088-5962116 ,
ID line: indy13_13
indy13 (13/03/2566 19:31:24)
www.hifi55.com Copyright